School

Algemeen

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Maak dan kennis met De Lytse Terp in Minnertsga.

Groot in groei

Eigentijds onderwijs met ruimte voor verschillen. Onze kijk op onderwijs!

Het team

Het team van De Lytse Terp. Wie zijn de directeur, groepsleerkrachten en intern begeleider

Schoolgids en jaarverslag

De schoolgids en het jaarverslag van OBS De Lytse Terp

Schooltijden

Algemene lestijden, vakanties en vrije dagen en de tijden voor gym.

Jaarkalender

Jaarkalender van de Lytse Terp