algemeen

De Lytse Terp is een openbare basisschool in Minnertsga. Ongeveer 55 leerlingen bezoeken de school, verdeeld over 3 groepen.

De kinderen zijn voor ons een voorbeeld wat betreft het groeien en ontwikkelen. Van nature zijn kinderen op zoek naar leerervaringen. We willen dat de leerlingen een actieve rol hebben bij het leren en dat ze volwaardig zijn betrokken bij hun leerproces. Onderwijs werkt wanneer de leerling inziet wat hij eraan heeft. We willen de leerlingen nieuwsgierig maken. Leren is ook een sociale activiteit, we laten de leerlingen met elkaar samenwerken. We leren van en met elkaar. Onze activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en waar mogelijk komen ze in aanraking met echte situaties. Communicatie is een onderdeel van het sociale leren en het heeft een verrijkende werking op het resultaat/oplossing. Op de Lytse Terp hebben we aandacht voor talent, we sluiten aan bij talenten en willen de belangstelling van alle leerlingen vergroten. We zijn een lerende organisatie en ambitieus zijn we ook. We stellen scherpe doelen en gaan voor maximaal resultaat. Groot in groei, dat is dan ook onze missie.


Mocht u na het lezen van onze site vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag van u. Overweegt u uw kind bij ons op school aan te melden, neem dan contact op met Corina Hilbers. U bent van harte welkom voor een rondleiding en een nadere kennismaking met de school. 0518-471700    delytseterp@owgfier.nl

In de bijlage het laatste inspectie-rapport.

Het schoolondersteuningsprofiel en de bijlage; Visie op ondersteuning (waarin de grenzen van onze zorg zijn omschreven) liggen ter inzage op school.

U kunt deze, op afspraak, lezen op school.

 

foto & video